การร้องเรียน 18
ดำเนินการเเล้ว 2
ในกระบวนการ 11
ยังไม่รับเรื่อง 5
กรอกข้อมูลตามรายการ ผู้ดูแลระบบ
@