องค์กรพยาบาล โรงพยาบาลขุขันธ์ 109 หมู่ 6 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 โทร. 0-4584-4290-4 ต่อ 178

Copyright  2021 Design and coding by rawat sukdee (ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลขุขันธ์)