ระบบจองคิวเตียง Covid

ผู้ป่วยเเยกตามสี
# เตียง 5 ปี 5-15 ปี 16-60 ปี 60 ปี รวม
1 สีเขียว 45 159 1396 42 1615
2 สีเหลือง 35 23 311 72 432
3 สีแดง 0 0 8 0 8
รวม 80 182 1715 114 2055

ยอดตรวจ ATK ต่อวัน

0

ตรวจต่อวัน

More info

0

Positive

More info

0

Negative

More info

0.00%

percentage

More info
Running Number Satcode

ยังไม่มี


Copyright © 2021 By rawat & thakoon (LAB)
Version 1.0