ระบบบริหารจัดการงานยานพาหนะ
ระบบจัดการงานยานพาหนะ ออนไลน์

 

 รายการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไปราชการ
สถานที่ออกปฏิบัติงาน
หน่วยงาน
วันไป
วันกลับ
PCU
รพ.
เวลาขอใช้..
สถานะ
1.
ตำบลห้วยเหนือ
ฝ่ายเภสัชกรรม
4 ต.ค. 66
4 ต.ค. 66
0
2
14.00 น.
รออนุมัติ
2.
อำเภอขุขันธ์
งานศูนย์ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน CCC
5 ต.ค. 66
5 ต.ค. 66
-
2
09.15
รออนุมัติ
3.
อำเภอขุขันธ์
งานศูนย์ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน CCC
6 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66
-
2
09.15
รออนุมัติ

© 2020 Copyright:Design and coding by Rawat