ระบบบริหารจัดการงานยานพาหนะ


 รายการ (ยังไม่อนุมัติ)

20

 รายการ (อนุมัติแล้ว)

15

 พขร. (รับทราบแล้ว)

5

 ล้อหมุน (วันนี้)

4


 รายการที่อนุมัติแล้ว
สถานที่ออกปฏิบัติงาน
หน่วยงาน
วันไป
วันกลับ
PCU
รพ.
เวลา
พขร. มือ 1
พขร. มือ 2
#
 อำเภอขุขันธ์
งานศูนย์ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน CCC
23 พ.ย. 65
23 พ.ย. 65
นายประดิษฐ ชนะวงษา
 อำเภอขุขันธ์
งานศูนย์ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน CCC
28 พ.ย. 65
28 พ.ย. 65
นายอุทัย ขันคูณ
 อำเภอขุขันธ์
งานศูนย์ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน CCC
29 พ.ย. 65
29 พ.ย. 65
นายพิพัฒน์ ปัญญาวชิรากุล
 อำเภอขุขันธ์
งานศูนย์ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน CCC
30 พ.ย. 65
30 พ.ย. 65
นายสุวัฒชัย ไชยหงษ์
 อุบลราชธาณี
ฝ่ายเทคนิคการแพทย์
30 พ.ย. 65
30 พ.ย. 65
นายพิพัฒน์ ปัญญาวชิรากุล
 อำเภอขุขันธื
งานศูนย์ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน CCC
1 ธ.ค. 65
1 ธ.ค. 65
นายอุทัย ขันคูณ
 งานกายภาพ รพ.ขุขันธ์
งานห้องคลอด
2 ธ.ค. 65
2 ธ.ค. 65
นายนิวัฒนะ ไตยสุทธิ์
 อำเภอขุขันธ์
งานศูนย์ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน CCC
2 ธ.ค. 65
2 ธ.ค. 65
นายพีรศักดิ์ พิมโคตร