รายการที่อนุมัติแล้ว

สถานที่ออกปฏิบัติงาน
หน่วยงาน
วันไป
วันกลับ
PCU
รพ.
เวลา
พขร. มือ 1
พขร. มือ 2
 
สสจ.ศรีสะเกษ
งานจิตเวชและยาเสพติด
 18 ม.ค. 65
 18 ม.ค. 65
นายศุภรานนท์ บุญขาว
รพ.ศรีสะเกษ(ขอใช้รถ6ล้อเพื่อขนอุปกรณ์มาด้วย)
งานห้องผ่าตัดและวิสัญญี
 18 ม.ค. 65
 18 ม.ค. 65
นายบุญรัก สีหะวงษ์
รพ.สต.อาวอยและ รพ.สต.นาก๊อก
งานศูนย์ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน CCC
 19 ม.ค. 65
 19 ม.ค. 65
นายถวิล ศรีมาศ
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ , สคร.10 , ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7
ฝ่ายเทคนิคการแพทย์
 19 ม.ค. 65
 19 ม.ค. 65
นายศุภรานนท์ บุญขาว
สสจ.ศก
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 19 ม.ค. 65
 19 ม.ค. 65
นายบุญรัก สีหะวงษ์

Copyright © 2020 Design and coding by rawat sukdee (MAN3-A Management V.1.2)